Електронни терморегулатори DEVI

Електронните терморегулатори с марката DEVI, служат за прецизно управление на системи за подово отопление, системи против лед и сняг, отопление на тръби и на много други приложения! Интелигентините терморегулатори DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Touch и безжичнта система за управление на подово отоплениеDEVIlink™ Ви предоставят множество допълнителни опции, за по-прецизен контрол и по-ниски разходи за отопление запазвайки необходимото ниво на комфорт!

Електронни терморегулатори DEVI
Електронен терморегулатор DEVIreg Smart

Електронен терморегулатор DEVIreg Smart

Интелигентен електронен терморегулатор със седмичен график, Wi-Fi свързаност и управление чрез мобилно приложение DEVIsmart. Терморегулаторът е предназначен за конзолен монтаж.

Електронен терморегулатор DEVIreg Touch

Електронен терморегулатор DEVIreg Touch

Електронен терморегулатор с 2" сензорен екран, интелигентен таймер и функция за прогнозиране. Намалява консумацията на електро енергия посредством функциите : отворен прозорец, защита от замръзване и други.

Електронен терморегулатор DEVIreg Opti

Електронен терморегулатор DEVIreg Opti

DEVIreg Opti е дигитален електронен терморегулатор за конзолен монтаж с изнесен подов и вграден въздушен сензор. Разполага с осветен дисплей, възможност за седмично програмиране и прецизна настройка на температурата.

Електронен терморегулатор DEVIreg 530

Електронен терморегулатор DEVIreg 53x

Електронни терморегулатори за подово отопление и конзолен монтаж. Серията включва DEVIreg 530 с изнесен жичен подов сензор, DEVIreg 531 с вграден въздушен сензор и DEVIreg 532 с комбиниран сензор.

Електронен терморегулатор DEVIreg 130

Електронен терморегулатор DEVIreg 13x

Електронни терморегулатори за подово отопление и открит монтаж. Серията включва два модела : DEVIreg 130 с изнесен жичен подов сензор и DEVIreg 132 с комбиниран изнесен подов и вграден въздушен сензор.

Електронен терморегулатор DEVIreg 610

Електронен терморегулатор DEVIreg 610

Електронен терморегулатор за външен монтаж. Използва се за отопление и охлаждане, като регулира температурата в интервал от -10°C до +50°C. Терморегулаторът е със степен на защита IP 44.

Микропроцесорен терморегулатор DEVIreg 850

Микропроцесорен терморегулатор DEVIreg 850

Микропроцесорно управление за системи против лед и сняг. Монтаж на DIN шина. Работи с прецизни цифрови сензори за влага и температура и включва системата само при условия на снеговалеж и снеготопене.

Електронен терморегулатор DEVIreg 316

Електронен терморегулатор DEVIreg 316

Електронен терморегулатор за монтаж в електро табло на DIN шина. Предназначен е за управление на системи против лед и сняг на улуци и водосточни тръби. Използва функцията минимална температура.

Електронен терморегулатор DEVIreg 330

Електронен терморегулатор DEVIreg 330

Електронни терморегулатори за монтаж в електро табло на DIN шина. DEVIreg 330 се използват за управление на системи против лед и сняг, за отопление на тръби и други. Без прекъсвач на захранването.